Чому серцево-судинні захворювання є головною загрозою для здоров’я українців?

Серцево-судинні захворювання, на жаль, залишаються основною причиною смертей в Україні та складають 68% смертності в нашій державі. Для порівняння: у Франції і Японії ця складова в структурі летальності становить 29%, у США – 31%. На долю ж раптової серцевої смерті припадає 40-50% усіх випадків смерті внаслідок серцево-судинних захворювань.

Щорічно від серцево-судинних захворювань помирає понад 400 тисяч українців (в середньому щодня помирає більше 1 тисячі осіб). Лише внаслідок раптової зупинки серця на догоспітальному етапі щороку помирає 50-70 тис. осіб, з них до 35 тис. – це особи працездатного віку. При цьому 80-97 % усіх випадків раптової серцевої смерті серед українських громадян припадає на ішемічну хворобу серця, 5-8 % – на інсульти, 3-5 % – на хвороби артерій, артеріол і капілярів, до 4 % – на артеріальну гіпертензію і 1 % – на ревматизм.

Причини раптової серцевої смерті можна розділити на три групи:

  1. первинні порушення ритму серця (47% випадків);
  2. ішемічні прояви (43%);
  3. недостатність насосної функції серця (8%).

Для раптової смерті властива непередбачена зупинка кровообігу і дихання. Вона зустрічається у 25 % усіх смертельних випадків. Водночас, майже у 12 % випадків причина раптової серцевої смерті залишається незрозумілою.

Щоб запобігти високій смертності населення внаслідок раптової серцевої смерті та смертності внаслідок інших серцево-судинних захворювань повинна проводитися комплексна діагностика, що спрямована на раннє виявлення патологій та серцево-судинних захворювань. Це дозволить не лише вчасно запобігти недузі або вилікувати її на якомога ранніх стадіях, а й повернути людину до повноцінного життя.

Невід’ємною частиною комплексного обстеження серця є ехокардіографія. Не зволікайте, пройдіть ехокардіографію у діагностичному центрі «Твоє серце», щоб забезпечити собі активне життя та здорове майбутнє!

ДЦ «Твоє серце» знаходиться в Київському центрі спортивної медицини на вул. Тарасівській, 6, телефон (096) 731 64 84.